วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

บทเพลงภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว


บทเพลงภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
           **จัดทำ เรียบเรียง และแต่ง โดยคณะนิสิตปริญญาโท ภาคปกติ รุ่นที่ 37 

https://youtu.be/ZfTtP5oxkjk

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558

Visitors from Governors State University, Chicago, Illinois, USA.

Dr.Rebecca E. Michel and her students from Division of Psychology & Counseling, the Governors State University, Chicago, Illinois, USA.
visited our department on January 16, 2015.

อาจารย์ Rebecca Earhart Michel, LCPC และนักศึกษปริญญาเอก
เยี่ยมและพูดคุยกับคณาจารย์ และนิสิตบัณฑิตศึกษา ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาฯ 
16 มกราคม 2558

วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2557

VDO แนะนำภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว


มารู้จักกับภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวกันครับ
ความเป็นมาของภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

Current Website: http://edupsy.edu.ku.ac.th/new/

งานคืนสู่เหย้าชาวจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ครั้งที่ 2

ประมวลภาพ
งานคืนสู่เหย้าชาวจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ครั้งที่ 2